Geluk en hoop

Het opstarten van dit servicebureau is niet zo maar bedacht. Door de jaren heen hebben wij tijdens onze werkzaamheden veel ouderen ontmoet. Soms persoonlijk of meer van een afstand. Mensen met een verhaal over hun leven vol lief en leed. In de media horen en zien we een verandering in de ouderenzorg. Door bezuinigingen en individualisering is er steeds minder aandacht en respect voor de ouderen. Senioren trekken zich terug en staren voor zich uit. We horen zelfs de vraag om een vroegtijdige levensbeëindiging.

De oude dag lijkt zo een grijze dag te worden. Maar dat hoeft helemaal niet. Sterker nog: het mag niet!

Wij maken van uw oude dag weer een gouden dag.

Wij vinden dat u zoveel als mogelijk van het leven moeten kunnen blijven genieten. Elke dag! Ook wanneer u wat afhankelijker wordt en soms de dingen niet meer als vanzelf gaan. En wanneer u in een zorghuis woont zijn wij ook voor u beschikbaar. Dan juist tussen de zorg - en eetmomenten door.

Aandacht voor het welzijn van ouderen is van levensbelang! Wij activeren en stimuleren zodat uw dagen weer gaan schitteren!

Raad van Advies

Wij vinden het van belang om te klankborden met actieve mensen uit het zakenleven. Onafhankelijk advies, kritische aanwijzingen en terugkoppelen in ons gaan en staan.

Deze Raad van Advies bestaat uit:

dhr. Hans Brinkhuis, register bedrijfskundige en dhr.J.Strik, adviseur

Wie zijn wij

Wij zijn Jan Dirk en Esther Zaal. Wij wonen in Doorn en hebben een gezin met twee kinderen. Al jaren zijn wij actief in dienstverlenende beroepen waar we veel schrijnende verhalen hebben gehoord. Met Oude Dag Service hebben wij uw geluk voor ogen en willen we bijdragen aan een hoopvollere toekomst. 

© Oude Dag Service 2017   |   Webdesign: Web Made Easy